GEODETICKÁ FIRMA se specializací na inventurní měření kubatur surovin
 

Firma je zaměřena na poskytování služeb

Přesného určení kubatury sypkých materiálů

Provádíme periodická inventurní měření objemu zásob sypkých hmot ve výrobních nebo těžebních závodech, výpočet kubatury výkopů a násypů na stavbách a deponiích.

 

Máme stálé zákazníky po celé ČR v různých odvětvích výroby:

 • home1sklářství

 • těžba surovin

 • dopravní stavby

 • spalovny,teplárny

 • rekultivace,sanace

 

Provádíme též ostatní geodetickou činnost, zejména:

home2

 • vytyčení staveb

 • vytyčení hranic pozemků

 • tvorba geometrických plánů

 • mapové podklady pro projekt
 • dokumentace objektů a fasád

 •  zaměření skutečného provedení

Služby provádíme rychle, kvalitně a za rozumnou cenu.

geodézie - naše měřicí technika
© 2013 GEOINVENT s.r.o. | tel.: 603 54 34 94 | email: geoinvent@geoinvent.cz